KARTY VIP

KARTY VIP

KARTY VIP

Regulamin KARTY VIP

  1. Karta VIP oznacza imienną kartę rabatową wydaną przez Pizzerię Little Italy i uprawniającą Użytkownika karty VIP do określonych rabatów na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Użytkownikiem karty VIP może być osoba indywidualna, która spełnia warunki jej przyznania i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
  1. Kartą może posługiwać się jedynie Użytkownik Karty VIP zgodnie z danymi umieszczonymi w formularze identyfikacyjnym.
  1. Karta VIP posiada numer, który przypisany jest Użytkownikowi karty VIP i stanowi podstawę jego identyfikacji.
  1. Użytkownikowi karty VIP przysługuje zniżka 17% na wszystkie zamówienia w lokalu Pizzerii Little Italy ul. Wrocławska 19, Zielona Góra oraz zniżka 11% na wszystkie zamówienia z dowozem wyłącznie poprzez zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem strony www.i-pizzeria.pl.

  1. Zniżka nie obowiązuje w przypadku, gdy Użytkownik karty VIP dokonuje rezerwacji poprzez komercyjne systemy rezerwacji. Zniżka nie łączy się z innymi rabatami i promocjami i obowiązuje od regularnej ceny detalicznej.
  1. Zniżka przysługuje Użytkownikowi karty VIP wyłącznie za okazaniem karty VIP.
  1. Z dniem 14.12.2016 r. Pizzeria Little Italy wprowadza 3 nowe wzory kart zaprezentowane poniżej.

 


9. Karty VIP wraz z przysługującymi zniżkami obowiązują bezterminowo.

10. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Użytkownika karty VIP z momentem pierwszego użycia karty VIP.